Μονοκατοικια στο Βαθυ της Σαμου
picture
Πρόταση 1 Μελέτη διαμόρφωσης στην περιοχή του BBQ.
picture
Πρόταση 1 Γενική άποψη του περιβάλλοντα χώρου.
picture
Πρόταση 1 Γενική άποψη του περιβάλλοντα χώρου.
picture
Πρόταση 1 Γενική άποψη στο πίσω επίπεδο του κήπου.
picture
Πρόταση 2 Γενική άποψη του περιβάλλοντα χώρου.
picture
Πρόταση 2 Γενική άποψη του περιβάλλοντα χώρου.