Μονοκατοικια στη Σαμο
picture
Πρόταση 1 Μελέτη διαμόρφωσης κήπου. Πανοραμική άποψη σε 3D.
picture
Πρόταση 1 Άποψη σε 3D.
picture
Πρόταση 2 Μελέτη διαμόρφωσης κήπου. Πανοραμική άποψη σε 3D.
picture
Πρόταση 3 Μελέτη διαμόρφωσης κήπου. Άποψη σε 3D.