Δημοσια Εργα
Έργα που εκπονήθηκαν με απόλυτη επιτυχία και άψογη συνεργασία με τους δημόσιους φορείς.
Portfolio