Διαμορφωση τοπιου
picture
Διαμόρφωση κήπου υπό κλίση με όγκους βράχων που βγήκαν από την εσκαφή της οικοδομής.
picture
Συμπλήρωση του βραχόκηπου με μικρότερες πέτρες και διαμόρφωση λεπτομερειών πριν την φύτευση.
picture
Διαχωρισμός χώρου απο το φυτικό υλικό με την τοποθέτηση πράσινης ψηφίδας.
picture
Διαμόρφωση παρτεριού με πλούσιο σε πράσινες αποχρώσεις φυτικό υλικό.

Οι κατασκευές στον κήπο αποτελούν τμήμα του συνολικού σχεδιασμού. Στην διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου λαμβάνουμε υπόψη μας όλες τις ανάγκες του πελάτη μας.
Στόχος μας είναι να αναπλάσουμε με τέτοιο τρόπο το τοπίο ώστε  εκτός της λειτουργικότητα που θα προσφέρει, να υπάρχει στο χώρο και η αισθητική αρτιότητα των στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν.

Η χαλάρωση, το περπάτημα, η ενασχόληση ή μη με τον κήπο, κάποια σημεία ενδιαφέροντος, είναι μερικά από τα στοιχεία που θα πρέπει να μελετήσουμε.
Για την δημιουργία όλων αυτών θα πρέπει να κάνουμε κάποιες μικρές επεμβάσεις στο τοπίο, όπως είναι οι χωματουργικές εργασίες όπου αναμορφώνουν το εδαφικό ανάγλυφο.
Επίσης τοιχία αντιστήριξης, σκάλες, διαδρόμους, πέτρινους τοίχους, σκίαστρα, μονοπάτια, στοιχεία νερού είναι μερικές από τις επεμβάσεις που κάνουμε ώστε να διαμορφώσουμε καλύτερα το τοπίο.