Φυτευση
picture
Διαμόρφωση ζαρτινιέρας με χώμα και φύτευση χαμηλών ανθοφόρων θάμνων.
picture
Κατα την διάρκεια φύτευσης δέντρων Ελιάς
picture
Τοποθέτηση φυτών σύμφωνα με την μελέτη φύετυσης.

Η επιλογή του φυτικού υλικού έχει να κάνει με την εικόνα του τοπίου γενικότερα. Ο κήπος θα πρέπει να συνδέεται με την φυσική του θέση και μορφή στην οποία βρίσκεται, γιατί έτσι θα προσφέρει έναν πιο ολοκληρωμένο και οικολογικό συσχετισμό ανάμεσα στα φυτά και το τοπίο.

Μέλημα μας είναι να εξετάσουμε το έδαφος αλλά και να επιλέξουμε φυτά μαζί με τον ιδιοκτήτη και σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του.
Αρχικά γίνεται μια καταγραφή των όσων φυτών – δέντρων υπάρχουν στον περιβάλλοντα χώρο και ακολούθως προσαρμόζουμε και την επιπλέον διαμόρφωση του.
Το μέγεθος των δέντρων είναι αυτό που συνδέει τον κήπο με το σπίτι, ενώ οι θάμνοι βοηθούν στο να καθορίσουμε το σχήμα του κήπου είτε είναι σε αυστηρές γραμμές είτε όχι.

Στην συνέχεια, μια άλλη παράμετρος, για την επιλογή τους, είναι το σχήμα, η μορφή, η υφή, το χρώμα τους αλλά και πως θα πετύχουμε έναν ανθισμένο κήπο άλλες τις εποχές του χρόνου.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ξεκούραστο και ήρεμο σκηνικό, διαμορφώνοντας έναν κήπο που σέβεται το περιβάλλον και που προσαρμόζεται φυσικά στην διαχείριση του και οπτικά στο σχεδιασμό και την επιλογή των φυτών.