Μονοκατοικια στα Μελισσια
picture
Μελέτη του περιβάλλοντα χώρου - Πανοραμική εικόνα σε 3D.
picture
Μελέτη του περιβάλλοντα χώρου στο πάνω επίπεδο - Πανοραμική εικόνα σε 3D.
picture
Μελέτη του περιβάλλοντα χώρου στο πίσω μερος του κήπου - Πανοραμική εικόνα σε 3D.
picture
picture
picture