Εταιρεια εκτος Αθηνων
picture
Μελέτη του περιβάλλοντα χώρου - Πανοραμική εικόνα σε 3D.
picture
Μελέτη διαμόρφωσης. Σημείο προς την είσοδο. Άποψη σε 3D.
picture
Μελέτη διαμόρφωσης. Άποψη σε 3D.