Δημος Αγ. Ιωαννη Ρεντη
picture
picture
picture
Αποτύπωση όλων των χώρων πρασίνου του δήμου με χρήση total station και μεταφορά των δεδομένων σε κατόψεις ηλεκτρονικών σχεδίων με δυνατότητα σύνδεσής τους με βάση φωτογραφικών δεδομένων και πληροφοριών σε μορφή πινάκων.