Ηλεκτρονικο Περιοδικο Garden Magazine
picture
Το ηλεκτρονικό περιοδικό «The Garden Magazine» είναι μια νέα προσπάθεια από ανθρώπους που ανήκουν στο χώρο της γεωπονίας και της αρχιτεκτονικής τοπίου και που όπως πολλοί άλλοι που ασχολούνται με το αντικείμενο, έχουν διαπιστώσει την έλλειψη ενός μέσου μαζικής επικοινωνίας που με επάρκεια θα καλύπτει την ανάγκη για πληροφόρηση, ενημέρωση και επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα εφαρμογής των γεωτεχνικών επιστημών στην Ελλάδα καθώς και την υποστήριξη του επαγγέλματος.

Που απευθύνεται?

Σε όλους όσους, ένας διαμορφωμένος εξωτερικός χώρος-κήπος, ανεξάρτητα από το μέγεθος, δεν είναι και δεν σταματάει στην «λύση» λίγο χώμα, λίγο σκάψιμο και ένα μάτσο λουλούδια? Με άλλα λόγια από τον χομπίστα κηπουρό μέχρι τον καταξιωμένο επαγγελματία.

Στόχος του περιοδικού είναι, να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με τρόπο τέτοιο ώστε να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη του κλάδου και του επιπέδου ζωής στην σύγχρονη Ελληνική κοινωνία, συμμετέχοντας έντεχνα στον σχεδιασμό για τη δημιουργία ενός υψηλού βιοτικού, πολιτιστικού και φυσικού επιπέδου περιβάλλοντος που θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.