Πολυοροφη οικια στο Χαλανδρι
picture
Αριστερά της εισόδου.
picture
Αριστερά της εισόδου.
picture
Δεξιά της εισόδου.
picture
Δεξιά της εισόδου.
picture
Πανοραμική άποψη.