Αρχοντικο στα Τρικαλα
picture
Πρόταση 1 Μελέτη στην περιοχή της πισίνας.
picture
Πρόταση 1 Μελέτη τοποθέτησης φυτικού υλικού.
picture
Πρόταση 2 Είσοδος προς τον περιβάλλοντα χώρο.
picture
Πρόταση 2 Μελέτη στην περιοχή της πισίνας.
picture
Πρόταση 2 Μελέτη στην περιοχή της πισίνας.
picture
Πρόταση 2 Μελέτη τοποθέτησης φυτικού υλικού.